Skip to content

Kapsalon van Dam, gevestigd aan Dorpsstraat 54 te Nieuwveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactpersoon voor de verwerking van de persoonsgegevens is Leoni van Dam. Zij is te bereiken via info@kapsalonvandam.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kapsalon van Dam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kapsalonvandam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Kapsalon van Dam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Kapsalon van Dam verwerkt ook persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kapsalon van Dam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Kapsalon van Dam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kapsalon van Dam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kapsalon van Dam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van uw gegevens.

Google Analytics

De website van Kapsalon maakt gebruik van Google Analytics om het websitebezoek te meten en aan de hand daarvan de website te optimaliseren. Er is hierbij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Er wordt géén data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Uw IP-adres is gemaskeerd, zodat het bezoek aan de website niet terug te voeren is op het individu.

Contactformulier

Op onze Contact pagina kunt u gebruik maken van een contactformulier. Hierbij vult u uw naam en e-mailadres in. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van het bericht dat u stuurt.

Online afspraak maken – MijnSalon

Wanneer u online een afspraak maakt bij Kapsalon van Dam maakt u gebruik van de software van MijnSalon. Hierbij wordt gevraagd om uw adres, e-mailadres en telefoonnummer. Met dit account kunt u afspraken maken en uw geplande afspraken bekijken. Ook heeft u hiermee zelf controle over uw persoonsgegevens.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening. Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website van Kapsalon van Dam niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.

Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon van Dam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kapsalonvandam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt zo snel mogelijk reactie, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Kapsalon van Dam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw gegevens

Kapsalon van Dam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kapsalonvandam.nl.

Back To Top